Minneord for Karin Bergstrøm

Det var med sorg Nesodden Arbeiderparti fikk meldingen om Karin Bergstrøms bortgang.

original_1478639767_134525

Karin var en ekte Nesoddjente. Familien hennes hadde sterke bånd til Arbeiderpartiet.  

Vi i Nesodden Arbeiderparti kjente henne som lojal, positiv og aktiv, et ja-menneske. Hun har lagt ned en betydelig innsats for vår bevegelse. Karin var medlem av kommunestyret i flere perioder. Hun fylte også flere andre verv som følge av sitt engasjement. Sosiale spørsmål lå Karins hjerte nært. Hun var aktivt medlem av Helse og Sosialutvalget, og spilte en viktig rolle i å utvikle Sandvold, som medlem av plankomiteen. Karin satt blant annet også i klagenemda og kontrollutvalget.

Karin var engasjert både i den praktiske politikken og i partiorganisasjonen. Da Karin var leder av Nesodden Arbeiderparti, tok hun blant annet initiativet til bokkveld på Folkets hus på Fjellstrand, med Reiulf Steen og andre. Hun var også blant drivkreftene da partiet startet opp med 1. maifrokosten. Karin var styremedlem i flere omganger.

Også utenfor partiet gjorde Karin en stor frivillig innsats, gjennom flere år i Foreningen mot stoffmisbruk. Hun gikk også nattravn.

Som postbestyrer på Fjellstrand var Karin kjent av de fleste, alltid hjelpsom og blid.

Til tross for flere tragedier i livet, var hun full av pågangsmot og godt humør.

Det var hyggelig å være sammen med Karin. Hun var en flott dame, som var et forbilde for mange med sin livsinnstilling.

Vi vil minnes Karin med stolthet og glede, og med takknemlighet for det hun ga Nesodden Arbeiderparti, kommunen og lokalsamfunnet.

Det er med sorg vi tar farvel med Karin. Tankene våre går til familien.


Nesodden Arbeiderparti

Nina Sandberg

Ordfører