Kvinnekontakt

Maria Aavitsland

f. 1984, Fjellstrand. Barn og unges oppvekstsvilkår. Et sterkere fellesskap med mindre klasseskille.

Maria Aavitsland

Maria er 35 år og født og oppvokst på Nesodden. Hun jobber som støttepedagog i barnehage og daglig leder i eget foretak. Hun er med som frivillig i Brattbakkens venner og spiller fotball på fritiden.Maria er opptatt av et sterkere felleskap, et godt oppvekstmiljø og mindre klasseskille.