Representant

Roger Sollied Johansen

Min politiske ambisjon er å sikre at Nesodden utvikles i en positiv retning som ivaretar kommunens innbyggere helt uavhengig av alder, livssituasjon eller hvor man bor i vår langstrakte kommune.

Roger Sollied Johansen

Min politiske ambisjon er å sikre at Nesodden utvikles i en positiv retning som ivaretar kommunens innbyggere helt uavhengig av alder, livssituasjon eller hvor man bor i vår langstrakte kommune.Jeg ønsker fokus på gode og trygge møtesteder for ungdom, og det blir særs viktig å prioritere utviklingen av en fornuftig skolestruktur samt et godt og mangfoldig idrettstilbud for så mange som mulig.Jeg vil at Nesodden skal være et trygt, varmt og inkluderende samfunn for flyktninger som bosettes her.Jeg ønsker en langt bedre tilrettelegging for ny og innovativ næringsvirksomhet som også passer godt inn i Nesoddens særegne infrastruktur og geografi.