Representant

Abobakar Rashid Mostafa

f. 1957, Nesoddtangen. Et sterkere, inkluderende fellesskap med mobbefri skole.

Abobakar Rashid Mostafa

Jeg stiller til valg for et sterkere fellesskap der frihet, likhet og rettferdighet dominerer. Jeg vil jobbe for bedre klima - og miljøpolitikk på Nesodden.

Arbeidserfaring: Maskiningeniør, fra teknologisk university Baghdad, (Irak). Erfaring fra flere felt: Maskinarbeid, sementfabrikk, bil og lastebil. Jobber nå på Nesoddparken - kunst og kulturnæringssenter, på Nesodden.

Politisk erfaring: Arbeidet blant annet med barn og ungdom, frivillig arbeid i organisasjoner, lant dem Nesodden Røde Kors  med veiledning til nye flyktninger. 

Mine hjertesaker: Jobber til samfunnet med lik mulighet til alle. Arbeid mot mobbing blant barn og ungdom. Et miljøvennlig samfunn, og kulturnæring på Nesodden.