Nestleder

Maria Aavitsland

Fjellstrand - Maria er 35 år og født og oppvokst på Nesodden. Hun jobber som støttepedagog i barnehage og daglig leder i eget foretak.
Hun er med som frivillig i Brattbakkens venner og spiller fotball på fritiden.
Maria er opptatt av et sterkere felleskap, et godt oppvekstmiljø og mindre klasseskille.

Maria Aavitsland