Styremedlem

Kim Tomas Laivindil Klevengen

Kim Tomas Laivindil Klevengen

Fagerstrand - Jeg brenner for ryddige arbeidsforhold, også for de som er nye i arbeidslivet.
Elektrifisering av kollektivtransporten er også viktig for meg. Jeg vil ha El-hurtigbåt til Fagerstrand.