Ordførerkandidat

Cathrine Kjenner Forsland

Cathrine Kjenner Forsland

Alværn - Cathrine er opptatt av likestilling og et Nesodden for alle. Hun brenner for at Nesodden skal ha gode lokalmiljøer og at barn og ungdom skal ha en trygg oppvekst med tilgjengelige fritidstilbud innenfor idrett og kultur.
En hjertesak for Cathrine er rettferdighet og like muligheter for alle.