Kommunestyrekandidat

Hanne Rossing Jensen

Hanne Rossing Jensen

f. 1955, Hellvik. Nesodden skal være et godt sted å bo med boliger for alle livsfaser.