Kommunestyrekandidat

Christin Rødvik-Hansen

f.1965, Fagerstrand. Inkluderende boligpolitikk, velferd og omsorg i alle livsfaser.

Christin Rødvik-Hansen

Arbeidserfaring: Mange år innen hotell- og restaurantbransjen, kunderådgiver innen skade- og livsforsikring, pensjonsrådgiver innen offentlig og privat pensjon. 

Politisk erfaring: Aktiv AUF-er fra 15-20-årsalderen. Lokallagsleder for SV gjennom 4 år og varamedlem i kommunestyret, tilbake til Arbeiderpartiet sommeren 2022.

Mine hjertesaker: Sikre en boligpolitikk som ivaretar at alle har mulighet til en egen bolig uansett økonomi og samtidig ivareta Nesoddens struktur og egenart. Sikre at utviklingen av infrastruktur på Nesodden er fremtidsrettet innen miljø og klima. Ivareta og legge tilrette for næringslivet, og gjennom det få flere arbeidsplasser på Nesodden.