Kommunestyrekandidat

Berit Tidemann Rønning

f. 1972, Fagerstrand. Berit er opptatt av oppvekstsvilkår, forebyggende arbeid, gode helsetjenester og et inkluderende samfunn.

Berit Tidemann Rønning

Berit har vokst opp på Nesodden, og bor nå på Fagerstrand. Berit er utdannet vernepleier og jobber for tiden i Frogn kommune. Tidligere jobbet Berit i Nesoddskolen. Berit er opptatt av gode oppvekstsvilkår, forebyggende arbeid, gode helsetjenester og et inkluderende samfunn  for alle. Berit mener det er viktig å etablere og bevare gode forbyggende helsetjenester for barn- og ungdom, samt skape trygge og gode arenaer for en meningsfull fritid. Berit mener vi må legge til rette for pårørendestøtte og ønsker gode vilkår for frivilligheten. Berit er også opptatt av ruspolitikk.