Kandidat

Berit Tidemann Rønning

Fagerstrand - Berit har vokst opp på Tangen og siden flyttet til Fagerstrand. 
Hun har pedagogisk bakgrunn og er nå vernepleierstudent og jobber innenfor omsorg i Frogn kommune. Hun har tidligere jobbet på en av Nesoddskolene. Berit er opptatt av oppvekstvilkår, forebyggende arbeid, gode helsetjenester og et inkluderende samfunn.
Hun mener det er viktig å etablere og bevare gode forbyggende helsetjenester for ungdom.