Kandidat

Petter Moen

Oksval - Bodd på Nesodden i 22 år
Gift med Mari, fire barn, fire barnebarn. Arbeidet som lærer og rektor på Nesodden og i Bærum
Arbeider nå som daglig leder ved Steinerskolen i Oslo. Styreleder ved Steinerskolen på Nesodden.
Politisk erfaring: Tidligere leder av Nesodden Ap, kommunestyrerepresentant, samt medlem av formannskap og kulturutvalg. Er opptatt av skole, oppvekst, kultur og frivillighet.