Kandidat

Cathrine Kjenner Forsland

Jaer

– Viktige saker for meg: en god skole og barnehage, og barn og unges oppvekstsvilkår.