Medlemsmøte 15.mai 2023

Besøk fra Kjerkol, orientering fra næringspolitisk utvalg, informasjon fra landsmøte

15. mai, kl. 18:00 — 20:00, Tangenten
Medlemmer på landsmøte i salen

Dagsorden for medlemsmøte 15. mai 2023

KL 1800 – 1900: Vi får besøk av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.  Hun kommer til oss etter én times offisielt besøk på Nesodden hvor hun blant annet skal besøke helsestasjonen for de over 65.

I første del av denne timen har helse- og omsorgsministeren ordet, før hun skal samtale med ordfører Cathrine Kjenner Forsland om Nesodden og besøket.  Vi har informert Kjerkol om at Sunnaas Rehabilitation Cluster og utbygging av Sunnaas sykehus er viktige saker for oss.  

Til slutt blir det anledning til spørsmål og dialog.

Kl 1900 – 2000: Vi begynner med en kort orientering fra Næringspolitisk utvalg om status og planer for arbeid i utvalget.

Deretter oppsummerer Berit Tidemann Rønning Arbeiderpartiets landsmøte som ble avholdt 4-6. mai.

Og vi skal selvfølgelig ha kaffe og kringle – velkommen!