Om Nesodden Arbeiderparti

Nesodden Arbeiderparti

Nesoddenbåten på vei inn mot Nesoddtangen

Et aktivt politisk miljø som ønsker å prege utviklingen av bygda vår i samarbeid med andre progressive krefter og befolkningen.

De ressursene Nesodden Ap kan spille på er et aktivt partistyre hvor 11 personer kan møte, kommunestyregruppa vår som i dag teller 6 representanter, gruppestyret, en aktiv seniorgruppe som møtes jevnlig, et faglig politisk utvalg og et aktivt AUF lag. Partiet har 183 medlemmer. Vi har et ambisiøst program som spenner fra oppvekstvilkår til eldreomsorg, herunder skole, miljø og klima, kultur og politikk for å skape flere arbeidsplasser. Vi har mange møteplasser og har som grunntanke at fellesskap og samarbeid er det vi kommer lengst med og som flest har glede og nytte av. Det er i kommunene velferdssamfunnet produseres og er forankret. Vi ser det som vår oppgave å forsvare og videreutvikle den velferden som er skapt gjennom brede fellesskapsløsninger og vil motarbeide konkurranseutsetting og privatisering av omsorgen for unge og gamle.. Vi er glade for at det i Nesodden Ap er mange som deltar i dette arbeidet, men det er alltid plass til flere! I perioden fra 2019 til 2023 skal vi i kommunestyret samarbeide med SV, Mdg og Venstre, vi har gjennom en avtale med disse partiene beholdt ordfører, to representanter i formannskapet og ellers er vi godt representert i alle utvalg. Å utvikle et rød grønt samarbeide på Nesodden blir en spennende oppgave som vi tar på alvor. Det er imidlertid vår eget program vi har gått til valg på, og som vi vil arbeide hardt for å gjennomføre.

Styret

 • f. 1972, Fagerstrand. Berit er opptatt av oppvekstsvilkår, forebyggende arbeid, gode helsetjenester og et inkluderende samfunn.

 • f. 1984, Fjellstrand. Barn og unges oppvekstsvilkår. Et sterkere fellesskap med mindre klasseskille.

 • Jørgen er gruppeleder for Nesodden Arbeiderparti og arbeider for flere rimeligere leiligheter for unge og eldre, solceller på alle tak og flere arbeidsplasser til Nesodden.

 • f.1957, Fagerstrand. Fagerstrands fremtid. Flere lokale arbeidsplasser og bokvalitet for alle.

 • Sven Ivar Høvik

  f.1974, Fagerstrand. Utvikling av Fagerstrand, frivillighet og idrett. Kortreiste arbeidsplasser.

 • Maria Aavitsland

  f. 1984, Fjellstrand. Barn og unges oppvekstsvilkår. Et sterkere fellesskap med mindre klasseskille.

 • Sven Ivar Høvik

  f.1974, Fagerstrand. Utvikling av Fagerstrand, frivillighet og idrett. Kortreiste arbeidsplasser.

 • Kyrre Lekve

  f. 1968, Bjørnemyr. Bevare, utvikle og dele Nesoddens unike kultur og natur.

 • Therese Thorèn

  f. 1969, Fjordvangen. Bevare og utvikle nesodden for egen og kommende generasjoner.