Om Nesodden Arbeiderparti

Nesodden Arbeiderparti

Et aktivt politisk miljø som ønsker og prege utviklingen av bygda vår i samarbeid med andre progressive krefter og befolkningen.

De ressursene Nesodden Ap kan spille på er et aktivt partistyret hvor 13 personer kan møte, Kommunestyregruppa vår som i dag teller 9 representanter, en aktiv seniorgruppe som møtes jevnlig og et aktivt AUF lag. Partiet har ved årskifte 2016/17 180 medlemmer og er det partiet på Nesodden med flest sympatisører. Vi har et ambisiøst program som spenner fra eldreomsorg til oppvekstvilkår for de unge, herunder skole, miljø, kultur og politikk for å skape flere arbeidsplasser. Vi har mange møteplasser og har som grunntanke at fellesskap og samarbeid er det som flest har glede og nytte av. Det er i kommunene velferdssamfunnet er forankret, vi ser det som vår oppgave å forsvare og videreutvikle den velferden som er skapt gjennom fellesskapet. Vi er glade for at det i Nesodden Ap er mange som deltar i dette arbeidet.


Styret