Om Nesodden Arbeiderparti

Nesodden Arbeiderparti

Et aktivt politisk miljø som ønsker å prege utviklingen av bygda vår i samarbeid med andre progressive krefter og befolkningen.

De ressursene Nesodden Ap kan spille på er et aktivt partistyre hvor 13 personer kan møte, kommunestyregruppa vår som i dag teller 9 representanter, en aktiv seniorgruppe som møtes jevnlig og et aktivt AUF lag. Partiet har 178 medlemmer ved årsskiftet 2018/19  og er det partiet på Nesodden med flest sympatisører. Vi har et ambisiøst program som spenner fra oppvekstvilkår til eldreomsorg, herunder skole, miljø, kultur og politikk for å skape flere arbeidsplasser. Vi har mange møteplasser og har som grunntanke at fellesskap og samarbeid er det som flest har glede og nytte av. Det er i kommunene velferdssamfunnet er forankret. Vi ser det som vår oppgave å forsvare og videreutvikle den velferden som er skapt gjennom fellesskapet. Vi er glade for at det i Nesodden Ap er mange som deltar i dette arbeidet.


Styret