Om Nesodden Arbeiderparti

Nesodden Arbeiderparti

Et aktivt politisk miljø som ønsker å prege utviklingen av bygda vår i samarbeid med andre progressive krefter og befolkningen.

De ressursene Nesodden Ap kan spille på er et aktivt partistyre hvor 11 personer kan møte, kommunestyregruppa vår som i dag teller 6 representanter, gruppestyret, en aktiv seniorgruppe som møtes jevnlig, et faglig politisk utvalg og et aktivt AUF lag. Partiet har 183 medlemmer. Vi har et ambisiøst program som spenner fra oppvekstvilkår til eldreomsorg, herunder skole, miljø og klima, kultur og politikk for å skape flere arbeidsplasser. Vi har mange møteplasser og har som grunntanke at fellesskap og samarbeid er det vi kommer lengst med og som flest har glede og nytte av. Det er i kommunene velferdssamfunnet produseres og er forankret. Vi ser det som vår oppgave å forsvare og videreutvikle den velferden som er skapt gjennom brede fellesskapsløsninger og vil motarbeide konkurranseutsetting og privatisering av omsorgen for unge og gamle.. Vi er glade for at det i Nesodden Ap er mange som deltar i dette arbeidet, men det er alltid plass til flere! I perioden fra 2019 til 2023 skal vi i kommunestyret samarbeide med SV, Mdg og Venstre, vi har gjennom en avtale med disse partiene beholdt ordfører, to representanter i formannskapet og ellers er vi godt representert i alle utvalg. Å utvikle et rød grønt samarbeide på Nesodden blir en spennende oppgave som vi tar på alvor. Det er imidlertid vår eget program vi har gått til valg på, og som vi vil arbeide hardt for å gjennomføre.


Styret

 • Hellvik – Jeg vil ha en grønn næringspark på Fagerstrand, og et rød-grønt samarbeid som ikke lover mer enn vi kan holde.

 • Fjellstrand - Maria er 35 år og født og oppvokst på Nesodden. Hun jobber som støttepedagog i barnehage og daglig leder i eget foretak. Hun er med som frivillig i Brattbakkens venner og spiller fotball på fritiden. Maria er opptatt av et sterkere felleskap, et godt oppvekstmiljø og mindre klasseskille.

 • Oksval - Jeg er kjønnsforsker og produsent i Integral film AS. Jeg har i mange år engasjert meg i arbeidet for likestilling, kulturelt mangfold og like rettigheter for alle. Kampen mot vold og seksuell undertrykkelse har alltid stått sentralt i mitt arbeid. Nå vil jeg bruke min kompetanse for lokalmiljøet. Derfor vil jeg engasjere meg politisk for å skape gode oppvekstsvilkår, et godt bomiljø og muligheter for arbeid for alle. Det er viktig å skape en kommune hvor folk bryr seg om hverandre. Dette vil jeg jobbe for i kommunen vår.

 • Sven Ivar Høvik

  Fagerstrand - Flyttet til Nesodden (Fagerstrand) i 2006 og jobber som SAP-konsulent hos Power. Jeg er opptatt av utviklingen til Fagerstrand som kommunens knutepunkt i sør med mer næringsliv. Er også engasjert i breddeidretten som bør holde barn og ungdom i aktivitet lenger enn i dag

 • Therese Thorèn

 • Kyrre Lekve

 • Sven Ivar Høvik

  Fagerstrand - Flyttet til Nesodden (Fagerstrand) i 2006 og jobber som SAP-konsulent hos Power. Jeg er opptatt av utviklingen til Fagerstrand som kommunens knutepunkt i sør med mer næringsliv. Er også engasjert i breddeidretten som bør holde barn og ungdom i aktivitet lenger enn i dag

 • Maria Aavitsland

  Fjellstrand - Maria er 35 år og født og oppvokst på Nesodden. Hun jobber som støttepedagog i barnehage og daglig leder i eget foretak. Hun er med som frivillig i Brattbakkens venner og spiller fotball på fritiden. Maria er opptatt av et sterkere felleskap, et godt oppvekstmiljø og mindre klasseskille.