Om Nesodden Arbeiderparti

Nesodden Arbeiderparti

Et aktivt politisk miljø som ønsker å prege utviklingen av bygda vår i samarbeid med andre progressive krefter og befolkningen.

De ressursene Nesodden Ap kan spille på er et aktivt partistyre hvor 13 personer kan møte, kommunestyregruppa vår som i dag teller 9 representanter, en aktiv seniorgruppe som møtes jevnlig og et aktivt AUF lag. Partiet har 178 medlemmer ved årsskiftet 2018/19  og er det partiet på Nesodden med flest sympatisører. Vi har et ambisiøst program som spenner fra oppvekstvilkår til eldreomsorg, herunder skole, miljø, kultur og politikk for å skape flere arbeidsplasser. Vi har mange møteplasser og har som grunntanke at fellesskap og samarbeid er det som flest har glede og nytte av. Det er i kommunene velferdssamfunnet er forankret. Vi ser det som vår oppgave å forsvare og videreutvikle den velferden som er skapt gjennom fellesskapet. Vi er glade for at det i Nesodden Ap er mange som deltar i dette arbeidet.


Styret

 • Hellvik – Jeg vil ha en grønn næringspark på Fagerstrand, og et rød-grønt samarbeid som ikke lover mer enn vi kan holde.

 • Ingrid Hamnes

  Oksval - Jeg vil at framtidas Nesodden skal være et trygt sted å bo, - både for barn, unge og eldre.

 • Oksval - Jeg er kjønnsforsker og produsent i Integral film AS. Jeg har i mange år engasjert meg i arbeidet for likestilling, kulturelt mangfold og like rettigheter for alle. Kampen mot vold og seksuell undertrykkelse har alltid stått sentralt i mitt arbeid. Nå vil jeg bruke min kompetanse for lokalmiljøet. Derfor vil jeg engasjere meg politisk for å skape gode oppvekstsvilkår, et godt bomiljø og muligheter for arbeid for alle. Det er viktig å skape en kommune hvor folk bryr seg om hverandre. Dette vil jeg jobbe for i kommunen vår.

 • Marianne Evensen

  Fagerstrand - Jeg vil jobbe for hele faste stillinger og lavere sykefravær. Andre viktige saker er for et godt tilbud for barn og unge også på Fagerstrand.

 • Ingrid Hamnes

  Oksval - Jeg vil at framtidas Nesodden skal være et trygt sted å bo, - både for barn, unge og eldre.