Politikken

original_1478643905_2359824

For Nesodden i fellesskap


Arbeiderpartiet går til valg på at flere skal kunne jobbe og drive næring på Nesodden.

Vi vil ha ny og trygg innfartsvei til Nesodden.

Arbeiderpartiet er Paramedic-garantisten - Trygghet når du trenger det.

Vi vil gi læreren tid til å være lærer, god støtte og mindre byråkrati.

Ny båtsatsing betyr Halvtimesrute i helgene og hurtigbåt til Fagerstrand.

Kommunen drives best i fellesskap og derfor sier vi Nei til privatisering av kommunale tjenester.

Arbeiderpartiet jobber for boliger for unge og eldre - både nord og sør i kommunen.

Vi tar psykisk helse på alvor med mer forebygging.

Å ta ansvar for fremtiden betyr - 40% klimakutt innen 2020.

Vi jobber for trygge barn, mobbefri kommune, der alle har et ansvar.

Arbeiderpartiet vil ha flere innfartsparkeringer for en lettere pendlerhverdag.

Les mer i programmet - Vedlegg 1