Politikken

De fem kumulerte for Nesodden Arbeiderparti.

For Nesodden i fellesskap

Næringsutvikling vil være en prioritert oppgave for Nesodden AP i den neste perioden.

Vi skal jobbe aktivt med forebyggende arbeid mot rusmisbruk blant ungdom.

Vi vil gi læreren tid til å være lærer, god støtte og mindre byråkrati.

Kommunen drives best i fellesskap og derfor sier vi Nei til privatisering av kommunale tjenester.

Arbeiderpartiet jobber for boliger for unge og eldre - både nord og sør i kommunen.

Vi tar psykisk helse på alvor med mer forebygging.

Vi vil utvikle Nesodden til å bli en foregangskommune innen klima og miljø.

Vi jobber for trygge barn, mobbefri kommune, der alle har et ansvar.

Arbeiderpartiet vil ha flere innfartsparkeringer for en lettere pendlerhverdag.

Nesodden skal være et kompetansesenter for rehabilitering. 

Les mer i programmet - Valgprogram 2019-2023