Våre politikere


Kommunestyret

 • Trygghet for helse og like muligheter er grunnleggende enten vi er unge eller gamle. Satsing på forebygging er helt avgjørende, og noe av det aller viktigste er å sørge for gode helsetjenester til innbyggerne våre. Våre eldre fortjener den omsorgen de trenger, og våre barn fortjener en god start i livet.

 • Jørgen er gruppeleder for Nesodden Arbeiderparti og arbeider for flere rimeligere leiligheter for unge og eldre, solceller på alle tak og flere arbeidsplasser til Nesodden.

 • Maria Aavitsland

  f. 1984, Fjellstrand. Barn og unges oppvekstsvilkår. Et sterkere fellesskap med mindre klasseskille.

 • Sven Ivar Høvik

  f.1974, Fagerstrand. Utvikling av Fagerstrand, frivillighet og idrett. Kortreiste arbeidsplasser.

 • Kyrre Lekve

  f. 1968, Bjørnemyr. Bevare, utvikle og dele Nesoddens unike kultur og natur.

 • f. 1957, Nesoddtangen. Et sterkere, inkluderende fellesskap med mobbefri skole.

 • f.1965, Fagerstrand. Inkluderende boligpolitikk, velferd og omsorg i alle livsfaser.


Styret

 • f.1957, Fagerstrand. Fagerstrands fremtid. Flere lokale arbeidsplasser og bokvalitet for alle.

 • f. 1957, Jaer. Styrke kommunale tjenester, areal for næring og arbeidsplasser.

 • f. 1969, Fjordvangen. Bevare og utvikle nesodden for egen og kommende generasjoner.

 • Jørgen er gruppeleder for Nesodden Arbeiderparti og arbeider for flere rimeligere leiligheter for unge og eldre, solceller på alle tak og flere arbeidsplasser til Nesodden.

 • Sven Ivar Høvik

  f.1974, Fagerstrand. Utvikling av Fagerstrand, frivillighet og idrett. Kortreiste arbeidsplasser.

 • Liv Evjan

  f.1957, Nesoddtangen. Viktig med samarbeid på tvers for å sikre økonomi og videre utvikling.

 • f. 1937, Hellvik. Næringsutvikling. Seniorer og eldre må bli ivaretatt på en god måte.

 • Cathrine Kjenner Forsland

  Trygghet for helse og like muligheter er grunnleggende enten vi er unge eller gamle. Satsing på forebygging er helt avgjørende, og noe av det aller viktigste er å sørge for gode helsetjenester til innbyggerne våre. Våre eldre fortjener den omsorgen de trenger, og våre barn fortjener en god start i livet.