Våre politikere


Kandidater

 • Cathrine Kjenner Forsland

  Alværn - Cathrine er opptatt av likestilling og et Nesodden for alle. Hun brenner for at Nesodden skal ha gode lokalmiljøer og at barn og ungdom skal ha en trygg oppvekst med tilgjengelige fritidstilbud innenfor idrett og kultur. En hjertesak for Cathrine er rettferdighet og like muligheter for alle.

 • Jørgen Lorentzen

  Oksval - Jeg er kjønnsforsker og produsent i Integral film AS. Jeg har i mange år engasjert meg i arbeidet for likestilling, kulturelt mangfold og like rettigheter for alle. Kampen mot vold og seksuell undertrykkelse har alltid stått sentralt i mitt arbeid. Nå vil jeg bruke min kompetanse for lokalmiljøet. Derfor vil jeg engasjere meg politisk for å skape gode oppvekstsvilkår, et godt bomiljø og muligheter for arbeid for alle. Det er viktig å skape en kommune hvor folk bryr seg om hverandre. Dette vil jeg jobbe for i kommunen vår.

 • Abobakar Rashid Mostafa

  Nesoddtangen - Jeg stiller til valg for et sterkere fellesskap der frihet, likhet og rettferdighet dominerer. Jeg vil jobbe for bedre klima - og miljøpolitikk på Nesodden.

 • Anne Kristine Hagen

 • Arne Freddy Lendl

 • Beate Sæthern

  Jaer - Min hjertesak er skole og nulltoleranse mot mobbing. Integrering og mangfold.

 • Christin Rødvik-Hansen

 • Geir Sandbu

 • Hanne Marthe Sjøli

 • Hanne Rossing Jensen

 • Ingrid Hamnes

  Oksval - Jeg vil at framtidas Nesodden skal være et trygt sted å bo, - både for barn, unge og eldre.

 • Hellvik – Jeg vil ha en grønn næringspark på Fagerstrand, og et rød-grønt samarbeid som ikke lover mer enn vi kan holde.

 • Jarl Frode Forsland

 • Kyrre Lekve

 • Lena Kjeøy

 • Lisbeth Sagmo

 • Liv Evjan

  Nesoddtangen - Liv er 62 år, gift, tre voksne sønner, oppvokst i Drammen/Bærum og har bodd på Nesodden siden 1989. Hun jobber som førstelektor i Visuell kommunikasjon på Westerdals, Høyskolen Kristiania. Hun er engasjert i plastproblematikk gjennom aksjonsgruppa Guerrilla Plastic og er med i Nesodden sangkor på fritiden. Liv er opptatt av oppvekstvilkår, miljø og en estetisk/etisk utvikling som gavner grendekulturen og fellesskapet på Nesodden.

 • Maria Aavitsland

  Fjellstrand - Maria er 35 år og født og oppvokst på Nesodden. Hun jobber som støttepedagog i barnehage og daglig leder i eget foretak. Hun er med som frivillig i Brattbakkens venner og spiller fotball på fritiden. Maria er opptatt av et sterkere felleskap, et godt oppvekstmiljø og mindre klasseskille.

 • Michelle Werner Aavitsland

 • Øystein Opedal

 • Rolf Dagfinn Pettersen

 • Siv Sandbu

 • Sven Ivar Høvik

  Fagerstrand - Flyttet til Nesodden (Fagerstrand) i 2006 og jobber som SAP-konsulent hos Power. Jeg er opptatt av utviklingen til Fagerstrand som kommunens knutepunkt i sør med mer næringsliv. Er også engasjert i breddeidretten som bør holde barn og ungdom i aktivitet lenger enn i dag

 • Therese Thorèn

 • Tina Nyhuus

 • Tor Erik Granum

 • Tor Vidar Fosse

 • Bjørnemyr – Nesodden skal være et flott sted å vokse opp for mine og andres barn. Det er det viktigste!


Kommunestyret

 • Alværn - Cathrine er opptatt av likestilling og et Nesodden for alle. Hun brenner for at Nesodden skal ha gode lokalmiljøer og at barn og ungdom skal ha en trygg oppvekst med tilgjengelige fritidstilbud innenfor idrett og kultur. En hjertesak for Cathrine er rettferdighet og like muligheter for alle.

 • Oksval - Jeg er kjønnsforsker og produsent i Integral film AS. Jeg har i mange år engasjert meg i arbeidet for likestilling, kulturelt mangfold og like rettigheter for alle. Kampen mot vold og seksuell undertrykkelse har alltid stått sentralt i mitt arbeid. Nå vil jeg bruke min kompetanse for lokalmiljøet. Derfor vil jeg engasjere meg politisk for å skape gode oppvekstsvilkår, et godt bomiljø og muligheter for arbeid for alle. Det er viktig å skape en kommune hvor folk bryr seg om hverandre. Dette vil jeg jobbe for i kommunen vår.

 • Ingrid Hamnes

  Oksval - Jeg vil at framtidas Nesodden skal være et trygt sted å bo, - både for barn, unge og eldre.

 • Min politiske ambisjon er å sikre at Nesodden utvikles i en positiv retning som ivaretar kommunens innbyggere helt uavhengig av alder, livssituasjon eller hvor man bor i vår langstrakte kommune. Jeg ønsker fokus på gode og trygge møtesteder for ungdom, og det blir særs viktig å prioritere utviklingen av en fornuftig skolestruktur samt et godt og mangfoldig idrettstilbud for så mange som mulig. Jeg vil at Nesodden skal være et trygt, varmt og inkluderende samfunn for flyktninger som bosettes her. Jeg ønsker en langt bedre tilrettelegging for ny og innovativ næringsvirksomhet som også passer godt inn i Nesoddens særegne infrastruktur og geografi.

 • Nesoddtangen - Jeg stiller til valg for et sterkere fellesskap der frihet, likhet og rettferdighet dominerer. Jeg vil jobbe for bedre klima - og miljøpolitikk på Nesodden.


Styret

 • Hellvik – Jeg vil ha en grønn næringspark på Fagerstrand, og et rød-grønt samarbeid som ikke lover mer enn vi kan holde.

 • Fjellstrand - Maria er 35 år og født og oppvokst på Nesodden. Hun jobber som støttepedagog i barnehage og daglig leder i eget foretak. Hun er med som frivillig i Brattbakkens venner og spiller fotball på fritiden. Maria er opptatt av et sterkere felleskap, et godt oppvekstmiljø og mindre klasseskille.

 • Oksval - Jeg er kjønnsforsker og produsent i Integral film AS. Jeg har i mange år engasjert meg i arbeidet for likestilling, kulturelt mangfold og like rettigheter for alle. Kampen mot vold og seksuell undertrykkelse har alltid stått sentralt i mitt arbeid. Nå vil jeg bruke min kompetanse for lokalmiljøet. Derfor vil jeg engasjere meg politisk for å skape gode oppvekstsvilkår, et godt bomiljø og muligheter for arbeid for alle. Det er viktig å skape en kommune hvor folk bryr seg om hverandre. Dette vil jeg jobbe for i kommunen vår.

 • Sven Ivar Høvik

  Fagerstrand - Flyttet til Nesodden (Fagerstrand) i 2006 og jobber som SAP-konsulent hos Power. Jeg er opptatt av utviklingen til Fagerstrand som kommunens knutepunkt i sør med mer næringsliv. Er også engasjert i breddeidretten som bør holde barn og ungdom i aktivitet lenger enn i dag

 • Therese Thorèn

 • Kyrre Lekve