Våre politikere


Kandidater

 • Cathrine Kjenner Forsland

  Trygghet for helse og like muligheter er grunnleggende enten vi er unge eller gamle. Satsing på forebygging er helt avgjørende, og noe av det aller viktigste er å sørge for gode helsetjenester til innbyggerne våre. Våre eldre fortjener den omsorgen de trenger, og våre barn fortjener en god start i livet.

 • Jørgen Lorentzen

  Jørgen er gruppeleder for Nesodden Arbeiderparti og arbeider for flere rimeligere leiligheter for unge og eldre, solceller på alle tak og flere arbeidsplasser til Nesodden.

 • Maria Aavitsland

  f. 1984, Fjellstrand. Barn og unges oppvekstsvilkår. Et sterkere fellesskap med mindre klasseskille.

 • Sven Ivar Høvik

  f.1974, Fagerstrand. Utvikling av Fagerstrand, frivillighet og idrett. Kortreiste arbeidsplasser.

 • Therese Thorèn

  f. 1969, Fjordvangen. Bevare og utvikle nesodden for egen og kommende generasjoner.

 • Kyrre Lekve

  f. 1968, Bjørnemyr. Bevare, utvikle og dele Nesoddens unike kultur og natur.

 • Anne Kristine Hagen

  f.1957, Fagerstrand. Fagerstrands fremtid. Flere lokale arbeidsplasser og bokvalitet for alle.

 • Tor Erik Granum

  f. 1957, Jaer. Styrke kommunale tjenester, areal for næring og arbeidsplasser.

 • Abobakar Rashid Mostafa

  f. 1957, Nesoddtangen. Et sterkere, inkluderende fellesskap med mobbefri skole.

 • Christin Rødvik-Hansen

  f.1965, Fagerstrand. Inkluderende boligpolitikk, velferd og omsorg i alle livsfaser.

 • Lena Kjeøy

  f.1976, Fagerstrand. Møtesteder. Sammenhengende sykkelveier på hele Nesodden.

 • Michelle Werner Aavitsland

  f. 1996, Fagerstrand. Flere arbeidsplasser og gode tilbud for barn og unge i deres nærmiljø.

 • Geir Sandbu

  f. 1975, Berger. Er veldig opptatt av rettferdighet og at alle grupper skal bli ivaretatt.

 • Hanne Rossing Jensen

  f. 1955, Hellvik. Nesodden skal være et godt sted å bo med boliger for alle livsfaser.

 • Arne Freddy Lendl

  f. 1962, Nesoddtangen.

 • Tina Nyhuus

  f.1986, Fagerstrand. Gode oppvekstsvilkår for alle ved satsing på barnehager, skoler og fritidstilbud.

 • Nicole Kristine Hagen Domoney

  f.1999, Fagerstrand. Bevaring av Oslofjorden, gode lokale tjenester innen helse og omsorg.

 • Rolf Dagfinn Pettersen

  f. 1955, Nesoddtangen. Høy kvalitet i oppfølging av lovpålagte oppgaver, bevare Nesoddens egenart, miljøfokus.

 • Lisbeth Sagmo

  f. 1969, Fagerstrand. Barn, ungdom, skole og oppvekst. Eldreomsorg.

 • Truls Wickholm

  f. 1978, Alværn.

 • Liv Evjan

  f.1957, Nesoddtangen. Viktig med samarbeid på tvers for å sikre økonomi og videre utvikling.

 • Harald Herland

  f.1966, Oksval. Gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Næring, natur og miljø.

 • Tor Vidar Fosse

  f. 1960, Svestad.

 • Ingrid Hamnes

  f. 1971, Oksval. Jeg vil at framtidas Nesodden skal være et trygt sted å bo, - både for barn, unge og eldre.

 • Jarl Frode Forsland

  f. 1966, Alværn.

 • Trine S. Lie Larsen

  f.1966, Bjørnemyr. Skoletilbud for god faglig og sosial utvikling. Infrastruktur for gange og sykkel.

 • Siv Sandbu

  f. 1973, Berger. Folkehelse. Utviklingen med økende plager hos barn og ungdom er bekymringsfull.

 • f. 1937, Hellvik. Næringsutvikling. Seniorer og eldre må bli ivaretatt på en god måte.

 • f. 1972, Fagerstrand. Berit er opptatt av oppvekstsvilkår, forebyggende arbeid, gode helsetjenester og et inkluderende samfunn.


Kommunestyret

 • Trygghet for helse og like muligheter er grunnleggende enten vi er unge eller gamle. Satsing på forebygging er helt avgjørende, og noe av det aller viktigste er å sørge for gode helsetjenester til innbyggerne våre. Våre eldre fortjener den omsorgen de trenger, og våre barn fortjener en god start i livet.

 • Jørgen er gruppeleder for Nesodden Arbeiderparti og arbeider for flere rimeligere leiligheter for unge og eldre, solceller på alle tak og flere arbeidsplasser til Nesodden.

 • Ingrid Hamnes

  f. 1971, Oksval. Jeg vil at framtidas Nesodden skal være et trygt sted å bo, - både for barn, unge og eldre.

 • Min politiske ambisjon er å sikre at Nesodden utvikles i en positiv retning som ivaretar kommunens innbyggere helt uavhengig av alder, livssituasjon eller hvor man bor i vår langstrakte kommune.

 • f. 1957, Nesoddtangen. Et sterkere, inkluderende fellesskap med mobbefri skole.


Styret

 • f. 1972, Fagerstrand. Berit er opptatt av oppvekstsvilkår, forebyggende arbeid, gode helsetjenester og et inkluderende samfunn.

 • f. 1984, Fjellstrand. Barn og unges oppvekstsvilkår. Et sterkere fellesskap med mindre klasseskille.

 • Jørgen er gruppeleder for Nesodden Arbeiderparti og arbeider for flere rimeligere leiligheter for unge og eldre, solceller på alle tak og flere arbeidsplasser til Nesodden.

 • f.1957, Fagerstrand. Fagerstrands fremtid. Flere lokale arbeidsplasser og bokvalitet for alle.

 • Sven Ivar Høvik

  f.1974, Fagerstrand. Utvikling av Fagerstrand, frivillighet og idrett. Kortreiste arbeidsplasser.

 • Kyrre Lekve

  f. 1968, Bjørnemyr. Bevare, utvikle og dele Nesoddens unike kultur og natur.

 • Therese Thorèn

  f. 1969, Fjordvangen. Bevare og utvikle nesodden for egen og kommende generasjoner.

 • Cathrine Kjenner Forsland

  Trygghet for helse og like muligheter er grunnleggende enten vi er unge eller gamle. Satsing på forebygging er helt avgjørende, og noe av det aller viktigste er å sørge for gode helsetjenester til innbyggerne våre. Våre eldre fortjener den omsorgen de trenger, og våre barn fortjener en god start i livet.

 • f. 1937, Hellvik. Næringsutvikling. Seniorer og eldre må bli ivaretatt på en god måte.