Våre politikere


Kandidater 2019

 • Bjørnemyr – Nesodden skal være et flott sted å vokse opp for mine og andres barn. Det er det viktigste!

 • Alværn - Cathrine er opptatt av likestilling og et Nesodden for alle. Hun brenner for at Nesodden skal ha gode lokalmiljøer og at barn og ungdom skal ha en trygg oppvekst med tilgjengelige fritidstilbud innenfor idrett og kultur. En hjertesak for Cathrine er rettferdighet og like muligheter for alle.

 • Oksval - Jeg er kjønnsforsker og produsent i Integral film AS. Jeg har i mange år engasjert meg i arbeidet for likestilling, kulturelt mangfold og like rettigheter for alle. Kampen mot vold og seksuell undertrykkelse har alltid stått sentralt i mitt arbeid. Nå vil jeg bruke min kompetanse for lokalmiljøet. Derfor vil jeg engasjere meg politisk for å skape gode oppvekstsvilkår, et godt bomiljø og muligheter for arbeid for alle. Det er viktig å skape en kommune hvor folk bryr seg om hverandre. Dette vil jeg jobbe for i kommunen vår.

 • Oksval - Jeg vil at framtidas Nesodden skal være et trygt sted å bo, - både for barn, unge og eldre.

 • Min politiske ambisjon er å sikre at Nesodden utvikles i en positiv retning som ivaretar kommunens innbyggere helt uavhengig av alder, livssituasjon eller hvor man bor i vår langstrakte kommune. Jeg ønsker fokus på gode og trygge møtesteder for ungdom, og det blir særs viktig å prioritere utviklingen av en fornuftig skolestruktur samt et godt og mangfoldig idrettstilbud for så mange som mulig. Jeg vil at Nesodden skal være et trygt, varmt og inkluderende samfunn for flyktninger som bosettes her. Jeg ønsker en langt bedre tilrettelegging for ny og innovativ næringsvirksomhet som også passer godt inn i Nesoddens særegne infrastruktur og geografi.

 • Lara Rashid

  Oksval - Nesodden skal være en kommune for alle. Uansett hvor du er fra, hvor mye tjener eller hvem du elsker.

 • Fagerstrand - Flyttet til Nesodden (Fagerstrand) i 2006 og jobber som SAP-konsulent hos Power. Jeg er opptatt av utviklingen til Fagerstrand som kommunens knutepunkt i sør med mer næringsliv. Er også engasjert i breddeidretten som bør holde barn og ungdom i aktivitet lenger enn i dag

 • Fagerstrand - Berit har vokst opp på Tangen og siden flyttet til Fagerstrand.  Hun har pedagogisk bakgrunn og er nå vernepleierstudent og jobber innenfor omsorg i Frogn kommune. Hun har tidligere jobbet på en av Nesoddskolene. Berit er opptatt av oppvekstvilkår, forebyggende arbeid, gode helsetjenester og et inkluderende samfunn. Hun mener det er viktig å etablere og bevare gode forbyggende helsetjenester for ungdom.

 • Nesoddtangen - Jeg stiller til valg for et sterkere fellesskap der frihet, likhet og rettferdighet dominerer. Jeg vil jobbe for bedre klima - og miljøpolitikk på Nesodden.

 • Liv Evjan

  Nesoddtangen - Liv er 62 år, gift, tre voksne sønner, oppvokst i Drammen/Bærum og har bodd på Nesodden siden 1989. Hun jobber som førstelektor i Visuell kommunikasjon på Westerdals, Høyskolen Kristiania. Hun er engasjert i plastproblematikk gjennom aksjonsgruppa Guerrilla Plastic og er med i Nesodden sangkor på fritiden. Liv er opptatt av oppvekstvilkår, miljø og en estetisk/etisk utvikling som gavner grendekulturen og fellesskapet på Nesodden.

 • Fagerstrand - Jeg vil jobbe for hele faste stillinger og lavere sykefravær. Andre viktige saker er for et godt tilbud for barn og unge også på Fagerstrand.

 • Petter Moen

  Oksval - Bodd på Nesodden i 22 år Gift med Mari, fire barn, fire barnebarn. Arbeidet som lærer og rektor på Nesodden og i Bærum Arbeider nå som daglig leder ved Steinerskolen i Oslo. Styreleder ved Steinerskolen på Nesodden. Politisk erfaring: Tidligere leder av Nesodden Ap, kommunestyrerepresentant, samt medlem av formannskap og kulturutvalg. Er opptatt av skole, oppvekst, kultur og frivillighet.

 • Fjellstrand - Maria er 35 år og født og oppvokst på Nesodden. Hun jobber som støttepedagog i barnehage og daglig leder i eget foretak. Hun er med som frivillig i Brattbakkens venner og spiller fotball på fritiden. Maria er opptatt av et sterkere felleskap, et godt oppvekstmiljø og mindre klasseskille.

 • Jaer

 • Fagerstrand

 • Jaer - Jeg brenner for et godt oppvekstmiljø, og en inspirerende skole med et godt og trygt læringsmiljø. En verdig og trygg eldreomsorg er en av kommunens viktigste oppgaver. I tillegg trenger Nesodden flere rimelige leiligheter.

 • Pål Breen

 • Hellvik – Jeg vil ha en grønn næringspark på Fagerstrand, og et rød-grønt samarbeid som ikke lover mer enn vi kan holde.


Kommunestyret

 • Bjørnemyr – Nesodden skal være et flott sted å vokse opp for mine og andres barn. Det er det viktigste!

 • Tone Frønes

  Bjørnemyr – God hjemmetjeneste og en lett tilgjengelig helsetjeneste for barn og unge er fanesaker for meg

 • Henrik Thune

  Nesoddtangen – Nesodden må bli bedre til å ta vare på de eldres behov. Vi er et ungt samfunn, men må bry oss om hele livsløpet.

 • Nesoddtangen - Jeg stiller til valg for et sterkere fellesskap der frihet, likhet og rettferdighet dominerer. Jeg vil jobbe for bedre klima - og miljøpolitikk på Nesodden.

 • Alværn – Vi trenger ny innfartsvei, flere båtavganger og hurtigbåt til Fagerstrand. Det skal vi få til!

 • Liv Jessen

  Berger – Jeg har alltid hatt et hjerte for de som sitter nederst ved bordet. Solidaritet i praksis

 • Alværn - Cathrine er opptatt av likestilling og et Nesodden for alle. Hun brenner for at Nesodden skal ha gode lokalmiljøer og at barn og ungdom skal ha en trygg oppvekst med tilgjengelige fritidstilbud innenfor idrett og kultur. En hjertesak for Cathrine er rettferdighet og like muligheter for alle.

 • Min politiske ambisjon er å sikre at Nesodden utvikles i en positiv retning som ivaretar kommunens innbyggere helt uavhengig av alder, livssituasjon eller hvor man bor i vår langstrakte kommune. Jeg ønsker fokus på gode og trygge møtesteder for ungdom, og det blir særs viktig å prioritere utviklingen av en fornuftig skolestruktur samt et godt og mangfoldig idrettstilbud for så mange som mulig. Jeg vil at Nesodden skal være et trygt, varmt og inkluderende samfunn for flyktninger som bosettes her. Jeg ønsker en langt bedre tilrettelegging for ny og innovativ næringsvirksomhet som også passer godt inn i Nesoddens særegne infrastruktur og geografi.


Styret

 • Hellvik – Jeg vil ha en grønn næringspark på Fagerstrand, og et rød-grønt samarbeid som ikke lover mer enn vi kan holde.

 • Ingrid Hamnes

  Oksval - Jeg vil at framtidas Nesodden skal være et trygt sted å bo, - både for barn, unge og eldre.

 • Oksval - Jeg er kjønnsforsker og produsent i Integral film AS. Jeg har i mange år engasjert meg i arbeidet for likestilling, kulturelt mangfold og like rettigheter for alle. Kampen mot vold og seksuell undertrykkelse har alltid stått sentralt i mitt arbeid. Nå vil jeg bruke min kompetanse for lokalmiljøet. Derfor vil jeg engasjere meg politisk for å skape gode oppvekstsvilkår, et godt bomiljø og muligheter for arbeid for alle. Det er viktig å skape en kommune hvor folk bryr seg om hverandre. Dette vil jeg jobbe for i kommunen vår.

 • Marianne Evensen

  Fagerstrand - Jeg vil jobbe for hele faste stillinger og lavere sykefravær. Andre viktige saker er for et godt tilbud for barn og unge også på Fagerstrand.