Våre politikere


Kandidater 2019

 • Truls Aronsen Wickholm

  truls.wickholm@stortinget.no 970 87 284

  Bjørnemyr – Nesodden skal være et flott sted å vokse opp for mine og andres barn. Det er det viktigste!

 • Ingrid Hamnes

 • Roger Sollied Johansen

 • Lara Rashid

 • Sven Ivar Høvik

 • Abobakar Rashid Mostafa

  Nesoddtangen – Befolkningen på Nesodden fortjener tryggere og bedre veier tilgjengelig for alle.

 • Berit Tidemann Rønning

 • Marianne Evensen

 • Petter Moen

 • Maria Aavitsland

 • Liv Evjan

 • Erik F. Øverland

 • Aud Bente Lavik Lund

 • Øyvind Brekke

 • Rita Sjøstrand

 • Kim Tomas Laivindil Klevengen

 • Beate Sæthern

 • Erik H. Pettersen

 • Turid Kjenner

 • Bjørn Askautrud

 • Ingrid Johanna Halbakken

 • Jan Kr. Balstad

  janbalstad@hotmail.com 913 70 618

  Hellvik – Jeg vil ha en grønn næringspark på Fagerstrand, og et rød-grønt samarbeid som ikke lover mer enn vi kan holde.


Kommunestyret

 • Truls Aronsen Wickholm

  truls.wickholm@stortinget.no 970 87 284

  Bjørnemyr – Nesodden skal være et flott sted å vokse opp for mine og andres barn. Det er det viktigste!

 • Tone Frønes

  Bjørnemyr – God hjemmetjeneste og en lett tilgjengelig helsetjeneste for barn og unge er fanesaker for meg

 • Henrik Thune

  Nesoddtangen – Nesodden må bli bedre til å ta vare på de eldres behov. Vi er et ungt samfunn, men må bry oss om hele livsløpet.

 • Abobakar Rashid Mostafa

  Nesoddtangen – Befolkningen på Nesodden fortjener tryggere og bedre veier tilgjengelig for alle.

 • Johannes Dalen Giske

  johanndg@student.jus.uio.no 970 64 344

  Alværn – Vi trenger ny innfartsvei, flere båtavganger og hurtigbåt til Fagerstrand. Det skal vi få til!

 • Liv Jessen

  Berger – Jeg har alltid hatt et hjerte for de som sitter nederst ved bordet. Solidaritet i praksis

 • Cathrine Kjenner Forsland

  Jaer – Viktige saker for meg: en god skole og barnehage, og barn og unges oppvekstsvilkår.


Styret

 • Hellvik – Jeg vil ha en grønn næringspark på Fagerstrand, og et rød-grønt samarbeid som ikke lover mer enn vi kan holde.

 • Tone Frønes

  Bjørnemyr – God hjemmetjeneste og en lett tilgjengelig helsetjeneste for barn og unge er fanesaker for meg

 • Ingrid Hamnes

 • Jørgen Lorentzen