Årsmøte i Nesodden Ap 13.2-2020.

Styret i Nesodden Ap viser til Vedtektenes §3 hvor det heter at tidspunktet for Årsmøte skal bekjentgjøres senest en måned før årsmøte. Datoen for Årsmøte er fastsatt til 13.2-2020 og møtet avholdes i Folkets Hus, Fjellstrand kl 19.00 med registrering og kaffe fra kl 18.30. Fristen for innsending av forslag til årsmøte er 26.1, styremøte som skal behandle sakene til årsmøte er 30.1. Dagsorden for årsmøte, årsberetninger og innkomne forslag med styrets innstilling, vil bli sendt medlemmene senest èn uke før Årsmøte, pr mail og lagt ut på nesoddenarbeiderparti.no.  Vel møtt!      Hilsen Styret