Årsmøte i Nesodden Arbeiderparti 2017

Nesodden Arbeiderparti avholder årsmøte tirsdag 14. februar kl 19.00 på Fjellstrand folkets hus. Vedlagt finner du årsmøtepapirene.