Nesoddens lokalpolitikere ved et bord

Debatter på Nesodden, kommunestyre- og fylkestingvalget 11.09.23

Tid og sted for debatter

Dato Sted Arrangør

17.08.23 Kl 1915    Bakkeløkka, Fagerstrand            Fagerstrand Vel       Debatten er strømmet og kan sees her: Debatt Bakkeløkka 17.08.23

28.08.23 Kl 1900    Annas Hybel, Fjellstrand            Fjellstrand Vel          Link til arrangørsiden: Debatt Fjellstrand Vel

31.08.23 Kl 1800     Biblioteket, Tangenten              Nesodden bibliotek Link til arrangørsiden: Politisk debatt Nesodden bibliotek

29.08.23 Kl 1830    Sandvang, Svestad                     Nesodden velforbund

02.09.23  Kl 1600   Kaféen, Tangenten                      Tverrpolitisk gruppe   Link til arragementet på fb: Valgdebatt Nesodden

06.09.23 Kl 1800    Flasken, Flaskebekk                   Nesodden Jazzklubb Debatt om kulturlåven