Faglig politisk handlingsplan for 2019

Handlingsplan for samarbeidet mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet på Nesodden.

Innledning

2019 blir preget av fylkestingsvalg (Viken) og kommunevalget i september og mange av de sakene vi har arbeidet med vil bli berørt i partiprogrammer og politiske diskusjoner. Derfor vil handlingsprogrammet denne gangen preges av de muligheter som ligger i en slik situasjon som en valgkamp er.

Faglig politisk samarbeid

En viktig oppgave framover vil være å styrke vårt samarbeid, organisasjonsmessig og i den politiske hverdagen innenfor det kommunale arbeidet. Først og fremst betyr det at alle parter må ta samarbeidet på alvor og forankre det så bredt som mulig. Ikke minst må vi ha saker til behandling og rapportere bredt. Faglig politisk utvalg og felles styremøte er de formelle organene i samarbeide, men sakene må også behandles i styrene.

Sakene

For 2019 og slik vi har beskrevet mulighetene her er det noe saker som peker seg ut:

Heltid, midlertidige stillinger, etterutdanning, medvirkning og kommunenes betydning for et seriøst arbeidsliv.

Alle disse sakene har vi hatt oppe ved tidligere anledninger og fra Nesodden Aps side har vi disse sakene med i vårt valgprogram. Spørsmålet som bla må drøftes på felles styremøte er hvordan vi kommer fra program til handling.

Kanskje noe av disse sakene må utredes relatert til hvor vi står på Nesodden, men her finnes også gode oppskrifter fra andre kommuner som har gått foran i arbeidet med disse sakene.

En sak som ligger litt på siden av de nevnte sakene er hvordan vi kan samarbeide i budsjettprosessen. Her er det naturlig at det er god kontakt mellom Fagforbundet i kommunen og Aps kommunestyregruppe.

Valgkampen

Programmer er bare noe verdt når en har innflytelse på avgjørelser og resultater, derfor er valgene til høsten viktige for våre felles saker. Nesodden Ap vil etter sitt årsmøte 14.2 ha valgkampopplegget sitt klart. Spørsmålet vi må drøfte på det felles styremøte er hvordan og i hvilken grad Fagforbundet vil kunne medvirke til at vi når fram med sakene våre ved valget. Ved tidligere valg har Fagforbundet gjort undersøkelser med partiene hvor de står i saker som er viktige for forbundet. Vi forutsetter at de sakene vi har drøftet i denne sammenheng er saker som er ønskelig å prioritere.

Arbeidet videre

Faglig politisk utvalg ønsker at Fellesmøte tar dette notatet til etterretning og at utvalget kan jobbe videre med sakene i samarbeid med styrene og at vi finner fram til en måte Fagforbundet kan medvirke til et godt resultat ved valget i september.