Fjorden bør bli elektrisk!

25. august 1986 gikk den første hurtigbåten fra Nesoddtangen til Lysaker. Ruta ble opprettet fordi det var politisk vilje til å satse, trass motstand.

original

Nylig markerte vi at linja har fraktet båtpassasjerer jevnt og trutt i 30 år. Båtene til Aker brygge og Lysaker er vår hovedakse for kollektivtransport. Vi er best i fylket til å reise kollektivt, takket være båten og bussene.

Etter kommunevalget på Nesodden i fjor avtalefestet Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet de Grønne ambisiøse klimamål. El-ferge er ett av tiltakene vi arbeider for å realisere.

I dag er vi 18.600 på Nesodden. De neste 20 årene vil vi bli mange flere. Hovedstadsregionen vokser mest i Europa. Bærekraft krever at all veksten tas kollektivt, men det er allerede sådd tvil om det lar seg gjøre å ruste opp kollektivtilbudet raskt nok.

Båt er en køfri reisemåte som verken krever inngrep i naturen, større investeringer eller vedlikehold av infrastruktur. Den teknologiske utviklingen viser at vi vil få radikalt mer miljøvennlige fartøyer, som er mye rimeligere i drift enn dagens båter. El-ferga Ampere, som går i ordinær drift på E39 over Sognefjorden, er et lysende eksempel: Statlige myndigheter så mulighetene, og satte miljøkrav i anbudsrunden. Norled vant anbudet fordi de satset på en null-utslippsferge.

Mitt håp er at fylkeskommunene Akershus, Oslo og Buskerud, tar det samme ansvaret som staten har gjort, og viser vilje og evne til å sette seg mål og prioritere. Oslofjorden burde være nasjonens utstillingsvindu for moderne, miljøvennlig sjøveis transport.

Dette vil ha enormt positive ringvirkninger for de reisende, for miljøet, for en framvoksende kompetansenæring i Norge, og for sysselsettingen.

Politikere fra kommune, fylkeskommune og stat kan sammen få til el-ferge som del av det grønne skiftet. Jeg er optimistisk. Mulighetene ligger der, på den blanke Oslofjorden. Mange flere kan få oppleve det våre passasjerer på Lysakerruta har erfart i 30 år: Ferge er den beste reisemåten.