Gratulerer, Nesodden!

Nesodden Arbeiderparti er svært glade for at innbyggerne gjennom folkeavstemningen delte vårt syn om at Nesodden står sterkest som en selvstendig kommune.

original_1478642850_4054973

Nå er det klart: 77 prosent på Nesodden sier nei til å bli del av Follo kommune.

Jeg og Nesodden Arbeiderparti er svært glade for at innbyggerne gjennom folkeavstemningen delte vårt syn om at Nesodden står sterkest som en selvstendig kommune.

Arbeiderpartiet har vært tydelige på at vi tror Nesodden står best rustet slik . Kommunen vår er stor nok, folkerik nok, og leverer velferd blant de 10 prosent beste kommunene i Norge (Kommunebarometeret). Vi har våre utfordringer, men det går fremover, også med større ting. Eksempelvis har vi har kommet et skritt nærmere ny innfartsvei, og vi arbeider hver dag med å styrke en kommuneøkonomi som er preget av stadig flere statlige oppgaver som ikke følges opp med økte tilskudd.

Mange politiske partier har gjennom prosessen uttrykt skepsis til behovet for en folkeavstemning - skepsis til både kostnadene, oppslutningen og prosessen. I Arbeiderpartiet kjenner vi imidlertid nesoddingene som engasjererte medborgere som kjenner sin besøkelsestid. Vi så at elektronisk stemmegivning var noe folk likte - mye av valgdeltakelsen på 37% kom herfra.

Spørsmålet om Nesodden skulle slå seg sammen med en annen kommune har vært større enn noen politiker eller noen periode, og får konsekvenser for generasjoner.

I en slik sak tjener fakta oss til nytte, og av den grunn har det vært viktig å gjennomføre både utredninger og innbyggerundersøkelse.

På denne måten kunne vi alle i perioden frem til og med 12. juni på selvstendig grunnlag ta en informert beslutning om hva vi vil med halvøya vår, målt opp mot det etterhvert eneste konkrete alternativet – et Stor-Follo.

Arbeiderpartiet er glade for at vår anbefaling om et Nei til sammenslåing fant så solid støtte blant innbyggerne på Nesodden.

Gratulerer!

Nina Sandberg

Ordfører

Nesodden Arbeiderparti