Innkalling til årsmøte i Nesodden Ap 13.2-20 kl 19.00 Folkets Hus.

Kjære medlem! 

Vedlagt følger innkalling til årsmøte i Nesodden Ap torsdag 13.2. kl 19.00.  I flg vedtektene skal innkallingen sendes minst en uke før årsmøtet. Vedlagt følger også et forslag fra styret til reviderte vedtekter. Forslaget inneholder få realitetsendringer, det som er er som følge av nye mønstervedtekter fra partiet.  Møt opp 18.30 å få en kopp kaffe og noe å bite i samtidig som du registrerer deg. Kontingenten er forsinket pga nye kommune- og fylkesgrenser. Alle som har betalt for 2019 får stemmerett.  

Hilsen Styret