Innkalling til Årsmøte i Nesodden Arbeiderparti 8.2-2023 kl 19.00

Fremmøte for registrering 18.30 - Kaffe og noe å bite i.