Medlemsmøte 14.5-20 er avlyst pga Koronasituasjonen og stengte møtelokaler.