Næringspolitiske utvalgs rapport 2

Næringspolitisk utvalg rapport nr 2

Øyvind Brekke, Jørgen Lorentzen, Trygve Nordby, Bjørn Zapffe

I den første rapporten fra utvalget var fokus i stor grad på hvilke eiendommer som egner seg til næringsetablering i nær framtid på Nesodden. Utvalget jobbet også mer målrettet mot mulig maritim næring på Fagerstrand. I denne andre rapporten fra utvalget har vi konsentrert oss om tilbakemelding fra sentrale aktører i arbeidet med økt næringsaktivitet på Nesodden. Vi ser arbeidet med næringsetablering tett sammen med økt fokus på sjølberging og kortreiste arbeidsplasser.

Norsk Yrkesdykkerskole (NYD), Fagerstrand

Vi møtte: Dag Wroldsen (daglig leder og eier), Lars William Wroldsen og Helge Aasen

Skolen ble grunnlagt for 30 år siden og kaia som skolen ligger på, ble i sin tid kjøpt avStatoil. Dykkingen startet i 1990 og idag foretas ca. 10.000 dykk i året. Skolen utdanner mellom 80 og 90 % av alle yrkesdykkere i Norge. Elevene kommer fra hele verden. Skolen har en unik beliggenhet med vanndybde på 50 til 140 m i fjorden rett utenfor kaia.

Skolen samarbeider med lokal industri, men uttrykker misnøye med kommunens manglende respons og støtte når det gjaldt å skaffe areal til utvidelse av skolen, til elevinternat og administrasjonslokaler. Skolen er villig til å investere selv i elevhybler dersom tomt blir tilgjengelig.

Helge Aasen informerte om behovet for utdanning og sertifisering av dykkere for inspeksjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner under vann.I Norge har vi bl.a. 29.000 veibroer hvorav ca. 10 % har betongfundamenter under vann. Disse skal inspiseres jevnlig og dette krever sertifiserte folk. Behovet for dykkere til inspeksjon og påfølgende vedlikehold av betongkonstruksjoner under vann er derfor meget stort både nasjonalt og internasjonalt.

Dykkerskolen samarbeider med Universitetet i Ås innen havforskning og da spesielt innenfor oppdrettsnæringen som er skolens største brukergruppe.

Nesodden Næringsråd

Vi møtte Torgeir Koteng, leder for Næringsrådet

Torgeir Koteng innledet med å konstatere at Næringsrådet og vårt næringsutvalg har sammenfallende interesser ved at man skal støtte eksisterende bedrifter og stimulere til nyetableringer. Et hovedproblem for næringen på Nesodden er kommunens sendrektighet når der gjelder behandlingen av søknader. Når man skal tiltrekke seg nye investorer, er det avgjørende at det er nok areal tilgjengelig ikke bare for oppstart, men også for fremtidig utvidelse. Boligutvikling i samme området gjør industrisatsingen mindre interessant.

1

Omdefinering av allerede preparerte utviklingsarealer som Sørby og Knardal fra LNF til utviklingsområder, er eksempler på hva man kan gjøre for å trekke til seg ny industri. Hva angår Fagerstrand, er det også her avgjørende for potensielle investorer at hele Statoil - tomta blir avsatt til næring.

Næringsrådet er også opptatt av at Norsk Yrkesdykkerskole får den nødvendige støtte fra kommunen til utvidelse og plass til administrasjonsbygg og boliger til kursdeltagerne. Skolen er internasjonalt kjent og utdanner rundt 90 % av yrkesdykkerne her i landet. Behovet for fagdykkere øker i takt med det økende behovet for inspeksjon og reparasjon av undervannsinstallasjoner.

Et stort prosjekt er i ferd med å bli realisert på Ommen: Sofienlund Vitalisering- og Rehabiliteringsenter. Næringsrådet følger opp prosjektet som vil gi mange nye arbeidsplasser spesielt innenfor helsetjenester og servicenæringer.

Næringsrådet viste til at veitransport vil være løsningen også i fremtiden for bedriftene på Nesodden. Av de 350 største bedriftene har kun 40 - 50 av dem marked utenfor Nesodden. Siden størstedelen av leveringen av tjenestene og varene skjer innenfor kommunegrensene, skjer transporten på vei.

Klatretårn

Næringsutvalget foreslår å sette opp et klatretårn på Varden som også fungerer som utsiktstårn. Tårnet vil være en turistattraksjon som gir panoramautsikt over Oslo og omegn med fjordene og landskapene på begge sider av Nesodden. Ved å bygge tårnet 50 meter høyt, vil det også bli verdens høyeste klatretårn. I Lillesand kommune har de et klatretårn på 48 meter som idag er verdens høyeste. Tanken er at man kopierer dette tårnet med et tillegg på 2 meter i høyden. Tårnet i Lillesand er bygget i laminert tre og levert av Aanesland Fabrikker i Grimstad. Fabrikken vil være interessert i å sette opp et tilsvarende tårn på Varden.

Nesoddens ungdom mangler et skikkelig lokalt tilbud, og det er viktig at vi skaper næringsaktiviteter som er attraktive for ungdommene. Verdens høyeste klatretårn på 50 meter med 10-12 meters overheng vil kunne tiltrekke seg et stort antall klatrelystne ungdom som savner spenning og utfordringer i hverdagen. Hvis tårnet kombineres med en buldrepark og en sykkelløype ned Brattbakken, vil vi få et sammenhengende utfoldelsesområde for ungdom og hele familien. Vi har vært i kontakt med klatremiljø i Oslo, som har reagert svært positivt på et slikt tiltak.

Tårnet vil som et tillegg til Middelalderkirken, Klokketårnet, Vanntårnet, kyststiene m.v. danne et bedre grunnlag for turistnæringen på Nesodden. Tårnet I Lillesand kommune kostet 16 mill over bakken. Fundamentering av tårnets fire bein består av åtte bolter atten meter ned i fjell. Dette anslås til ca. 4 mill. Dvs. Totalkostnad ca. 20 mill.

Steinar Dahlen i kommunen er informert om ideen. Vi har også hatt samtaler med Marius Pedersen om evt. billettsalg på Energihuset og om klatring som et supplement til trening på E- huset.

2

3