Nesodden Arbeiderpartis forslag til landsmøte 2023

Ta tilbake nasjonal kontroll over kraftprisene

Forslag:

Ta tilbake nasjonal kontroll over kraftprisene. Gjeninnfør statlig styring av innenlands kraftpriser for å sikre rimelig kraft til husholdninger og norsk næringsliv. Oppgrader og moderniser eksisterende vannkraftverk.  Overskuddskraft kan eksporteres til Europa til markedspris, ellers frikoples norske strømpriser fra det europeiske markedet.

Begrunnelse:

Utbygging av kraft i Norge har vært en stor dugnad med bidrag fra og kostnader for mange lokalsamfunn og enkeltmennesker i landet vårt. Til tross for store inngrep ble utbyggingen gjennomført med aksept fra de aller fleste, det dreide seg om felles fremtid og var en del av gjenoppbyggingen etter krigen. Norsk vannkraft er infrastruktur for Norges befolkning og norske bedrifter, et felleseie som ikke skal være en markedsvare. Rimelig, ren kraft har vært og skal fortsatt være et konkurransefortrinn for norske bedrifter.  Når innenlandske kraftpriser nå styres av europeiske kraftbørser bryter det med alle forutsetninger som lå til grunn for den opprinnelige kraftutbyggingen.  Om staten har behov for å øke inntektene bør det gjøres via skattesystemet.