Nesodden AP om Myklerud barneskole

 På medlemsmøte 11.11 ble det framlagt en sak fra styret og kommunestyregruppa om Myklerud skole: Styret og kommunestyregruppa har behandlet en henvendelse fra medlemmer som bor på Fagerstrand og som ber om støtte til deres krav om at Myklerud barneskole, når den i sin tid skal fullrenoveres eller bygges ny, fortsatt skal ligger der den ligger i dag. Vi mener det er all grunn til å legge vekt på hva befolkningen og foreldrene på Fagerstrand mener om dette. Vi mener derfor at dette er uttrykk for en mening som må ligge til grunn for arbeidet som skal lede fram til en avgjørelse i 2022. Skulle det mot formodning komme bedre forslag, som får tilslutning blant befolkningen på Fagerstrand, når saken kommer til beslutning vil vi kunne revurdere dette standpunktet. Medlemsmøte 11.11-21 tilsluttet seg dette enstemmig Vedtak:    Referatene tas. til orientering