Nina, enstemmig gjenvalgt som nestleder i Akershus Arbeiderparti

Årsmøte i Akershus Arbeiderparti gjenvalgte enstemmig Nina som nestleder. Møte gjorde også gode vedtak om utvikling av Fagerstrand og støtte til pilotprosjekt med el-ferge.

original_1478638859_2152824

Sverre Myrli fortsetter som leder av fylkeslaget og vi er spent på å høre hans tanker om det politiske arbeidet fremover når han kommer til Nesodden 5. april.

Akershus Arbeiderparti sa klart i fra at de ikke var enige med arealplanen til Akershusfylke, der Fagerstrand ikke har status som utbyggingsområde.

Fagerstrand med sin kystnære beliggenhet vil om forholdene legges tilrette for det ha en svært sentral beliggenhet i forhold til en rekke byer på begge sider av fjorden. Det er et flott område, med tilgang til havn, mye natur som skal tas godt vare på, men som også har hatt og har gode forutsetninger både for grønt lønnsomt næringsliv og miljøvennelig infrastruktur og bebyggelse. Med god kommunal planlegging og styring og en masterplan for hele område før en videre utbygging finner sted, har Fagerstand forutsetninger for å bli et flott bærekraftig senter på Nesodden sør, ikke minst med sine muligheter for å utvikle et spennende maritimt miljø. Dette gav også årsmøte full tilsluttning til, og vedtok at vi skulle arbeide med å utvikle Fagerstrand til et bærekraftig senter for Nesodden sør.

Årsmøte ville også arbeide for at det etableres et pilotprosjelkt med el-ferge på strekningen Hurum, Fagerstrand, Nesoddtangen, Oslo.

Både arbeidet med el-ferge og jobben med å utvikle Fagerstrand blir lettere når vi har hele fylkespartiet i ryggen sier Nina Sandberg, som er veldig fornøyd med fortsatt tillit som nestleder i Norges nest største fylkesparti. Dette gir også god drahjelp til Johannes Dalen Giske som sitter i fylkesutvalget for samferdsel i Akershus forklarer Nina.