Nina holdt innlegg om flyktninger og integrering på årsmøte i Akershus.

Verden banker på med en stor utfordring. Vårt parti er akslet for å ta den. Det er ingen motsetning mellom å ha kontroll på grensene og en varm og god inkluderingspolitikk! Nye innbygger er ressurser sa Nina til årsmøte i Akershus Arbeiderparti. Hele innlegget kan du lese her.

original_1478642841_871714

Kjære partivenner,

Verden banker på døra, til oss som enkeltmennesker, til Akershuskommunene, til Norge som nasjon.

Vi står i en flyktningstrøm vi ikke har opplevd maken til. I folkevandringens tid, som Jonas sa. Med en bevegelse i folkemengder som vil bli en del av både innenriks- og utenrikspolitikken de neste tiår.

Verden banker på. Vi står overfor en stor utfordring. Og vi er et parti som er akslet til å ta den.

For dette er en samfunnsendring som fordrer både av folk og folkevalgte at vi snakker om hvordan og hvorfor, heller enn om og hvis.

Og utgangspunktet er bra! Nordmenn er opptatt av inkludering. Siri Marie Worsøe sa det, før hun sang «All the colours»: Sammen er vi sterkere.

Men vi har en regjering som ser seg mer tjent med å fronte innstramming og kontroll utad, enn å bygge fellesskap og tillit innad. Med en integreringsminister som paradoksalt nok fungerer splittende på befolkningen.

Derfor vil jeg med en gang slå fast: Det er ikke et motsetningsforhold mellom en fast og rettferdig innvandringspolitikk der vi har kontroll med hvem som får opphold - og en varm integreringspolitikk.

Det første handler om å hjelpe dem som trenger det mest – det er et godt solidarisk prinsipp. Det andre handler om å invitere inn i fellesskapet vårt, inn i sosialdemokratiet, med de rettighetene og pliktene det medfører.

Tiden krever politikere som forstår tiden vi lever i og peker ut en retning som er farbar -for alle. Som har langsiktige løsninger som folk har tro på.

Det vi trenger, både nasjonalt og lokalt, er politikere som viser vei for hvordan vi kan inkludere dem som allerede har fått opphold.

Derfor er jeg så stolt av våre ordførere i Akershus, som har gjort nettopp det, tatt lokalt lederskap. Som er i gang med integreringen. Og som sier: Dette går bra. Denne oppgaven klarer vi. Fordi de ser nye innbyggere som ressurser. Og har blitt enige om hvordan de vil samarbeide med frivillighet og innbyggere for å sørge for at de som har fått opphold skal finne sin plass som bidragsytere i lokalsamfunnene i Akershus. Og oppfordrer regjeringen til å ta sin del av ansvaret.