Ny gruppe konstituert og oppgavefordeling på plass!

Kommunestyregruppa hadde konstituerende møte 8/10-2015 og valgte nytt gruppestyre og fordelte oppgaver i utvalgene.

original_1478642852_6572325

Den nye gruppa går en travel budsjetthøst i møte. Vi ser alle sammen frem til å jobbe sammen med innbyggerne i Nesodden og medlemmene i Arbeiderpartiet for å gjøre Nesodden enda litt bedre.

Onsdag 14/10-2015 er det medlemsmøte hvor akkurat dette temaet står på dagsorden. Møt opp i Elevkantina på Tangenten kl.19:30 og gi oss dine råd for hva vi skal jobbe med og hvordan vi skal involvere partiet i de kommende årene.

Hvordan vil du at vi skal fylle samarbeidsavtalen med Høyre og MdG med innhold? Hvilke andre saker bør stå øverst på dagsorden for oss som parti?

Torsdag 8/10 ble også den nye kommunestyregruppa konstituert. Her kan du se den vataket fra det konstituerende møte:

Gruppeledelse:leder: Truls WickholmNestleder: Tone Frønes

Formannskapet:Nina SandbergTruls WickholmTone Frønes

Vara:Liv JessenJohannes Dalen GiskeKatrine Kjenner ForslandAbobakar Mostafa

Kontrollutvalget: Sidsel Tjernshaugen

Vara:Petter MoenØyvind Brekke

Utdanning: Truls Wickholm, leder Cathrine Kjenner Forsland

Vara:Ingrid HalbakkenAmund VikAnita MydlandCecilie Mosfjeld

Kultur og miljø:Liv Jessen, nestleder Kim Tomas Klevengen

Vara:Ragnhild LundRoger SolliedTerese ThorenKarl Rogne

Helse og sosial: Tone Frønes, nestleder Abobakar Mostafa

Vara:Åste HelgesenJan BalstadJanicke RuudErik Pettersen

Teknikk og Planutvalget: Johannes Dahlen Giske, APs gruppeleder Hanna Krange

VaraSvein RødstenMari GiskeJan BalstadJanicke Ruud

Rådet for likestilling og funksjonshemmede:Lars Petter Endresen

Vara:Åste HelgesenAbobakar Mustafa

Eldrerådet:Marie Werriø

Vara: Kari AgnorKarl Rogne