Ny gruppe konstituert og oppgavefordeling på plass!

Kommunestyregruppa hadde konstituerende møte 8/10-2015 og valgte nytt gruppestyre og fordelte oppgaver i utvalgene.

original_1478642852_6572325

Den nye gruppa går en travel budsjetthøst i møte. Vi ser alle sammen frem til å jobbe sammen med innbyggerne i Nesodden og medlemmene i Arbeiderpartiet for å gjøre Nesodden enda litt bedre.

Onsdag 14/10-2015 er det medlemsmøte hvor akkurat dette temaet står på dagsorden. Møt opp i Elevkantina på Tangenten kl.19:30 og gi oss dine råd for hva vi skal jobbe med og hvordan vi skal involvere partiet i de kommende årene.

Hvordan vil du at vi skal fylle samarbeidsavtalen med Høyre og MdG med innhold? Hvilke andre saker bør stå øverst på dagsorden for oss som parti?

Torsdag 8/10 ble også den nye kommunestyregruppa konstituert. Her kan du se den vataket fra det konstituerende møte:

Gruppeledelse:
leder: Truls Wickholm
Nestleder: Tone Frønes

Formannskapet:
Nina Sandberg
Truls Wickholm
Tone Frønes

Vara:
Liv Jessen
Johannes Dalen Giske
Katrine Kjenner Forsland
Abobakar Mostafa

Kontrollutvalget:
Sidsel Tjernshaugen

Vara:
Petter Moen
Øyvind Brekke

Utdanning:
Truls Wickholm, leder
Cathrine Kjenner Forsland

Vara:
Ingrid Halbakken
Amund Vik
Anita Mydland
Cecilie Mosfjeld

Kultur og miljø:
Liv Jessen, nestleder
Kim Tomas Klevengen

Vara:
Ragnhild Lund
Roger Sollied
Terese Thoren
Karl Rogne

Helse og sosial:
Tone Frønes, nestleder
Abobakar Mostafa

Vara:
Åste Helgesen
Jan Balstad
Janicke Ruud
Erik Pettersen

Teknikk og Planutvalget:
Johannes Dahlen Giske, APs gruppeleder
Hanna Krange

Vara
Svein Rødsten
Mari Giske
Jan Balstad
Janicke Ruud

Rådet for likestilling og funksjonshemmede:
Lars Petter Endresen

Vara:
Åste Helgesen
Abobakar Mustafa

Eldrerådet:
Marie Werriø

Vara:
Kari Agnor
Karl Rogne