Nytt styre i Nesodden Arbeiderparti

Det er valgt et nytt styre og Jan Balstad er valgt som ny styreleder. Vedlegg: Referat fra Årsmøte.

original_1478642843_0038812

På årsmøte i Nesodden Arbeiderparti torsdag 28. januar valgte kommunepartiet nytt styre. Truls Wickholm gikk av som styreleder etter at han ble valg som gruppeleder i kommunestyret etter valget i fjor høst.

Ny leder i Nesodden Arbeiderparti er Jan Balstad. Jan har lang fartstid i parti og fagbevegelsen og har sittet i LO ledelse og Gro sin første regjering. At årsmøtet ble avholdt på Fagerstrand, står godt til at Jan ble valgt som leder. Han har vist et særlig engasjemnt for utviklingen av nettop det området på halvøya vår.

Medlemene av styret vises på bildet over, med untak styremedlem Mari Giske og kvinnekontakt Therese Thorèn.

Bak fra venstre ser du, sekretær Lars Røsæg, vara Ståle Smith, vara Lars Petter Endresen. Videre ser du foran fra venstre, vara Berit Rønning, leder Jan Balstad, nestleder Hanna Krange, kasserer Sidsel Tjernshaugen.

Alle ble enstemmig valgt etter at leder av valgkomiteen Rikke Lind hadde lagt frem sin innstilling.