Programmet for perioden 2023-2027. Vedtatt 12.10-2022