Protokollen fra Årsmøte 14.2-17

Sekretærene på Årsmøte var Tone Frønes og Petter Moen. Valgt til å godkjenne protokollen Fred Mehlum Karlsen og Johannes D Giske. Protokollen er godkjendt.