Vedtaket i Viken Arbeiderparti 5.2-22 om Viken fylke