Kasserer

Tor Erik Granum

f. 1957, Jaer. Styrke kommunale tjenester, areal for næring og arbeidsplasser.

Tor Erik Granum

Arbeidserfaring: Grafiker, de seneste 16 årene som forbundssekretær i Norsk tjenestemannslag.

Politisk erfaring: Faglig politisk arbeid. Kommunestyret i Oppegård og Nesodden gjennom 16 år. Innehatt ledervervet i Oppegård og Nesodden Arbeiderparti. En rekke verv i ulike frivillige organisasjoner.

Mine hjertesaker: Mer næringsliv til Nesodden, Utbedre/fornye innfartsveiene til halvøya. Sikre et godt tjenestetilbud til alle - unge og gamle.