Styremedlem

Jørgen Lorentzen

Jørgen er gruppeleder for Nesodden Arbeiderparti og arbeider for flere rimeligere leiligheter for unge og eldre, solceller på alle tak og flere arbeidsplasser til Nesodden.

Jørgen Lorentzen

Jeg er kjønnsforsker og produsent i Integral film AS. Jeg har i mange år engasjert meg i arbeidet for likestilling, kulturelt mangfold og like rettigheter for alle. Kampen mot vold og seksuell undertrykkelse har alltid stått sentralt i mitt arbeid. Nå vil jeg bruke min kompetanse for lokalmiljøet. Derfor vil jeg engasjere meg politisk for å skape gode oppvekstsvilkår, et godt bomiljø og muligheter for arbeid for alle. Det er viktig å skape en kommune hvor folk bryr seg om hverandre. Dette vil jeg jobbe for i kommunen vår.

Arbeidserfaring: Journalist, forsker fra Universitetet i Oslo, internasjonalt utviklingsarbeid og filmskaper.

Politisk erfaring: Fra en rekke frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og solidaritetsarbeid. Nå aktiv i, (foruten Nesodden Arbeiderparti), Norsk PEN og Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening.

Mine hjertesaker: Kultur, næring, grønn utvikling og etablering av flere leiligheter for vanlige folk fra Nesodden.