Nesodden Arbeiderpartis politikk for perioden 2019 - 2023

Hovedpunkter og link til programmet

De fem kumulerte for Nesodden Arbeiderparti.

Kumulerte i perioden 2019 - 2023; Roger Sollid Johansen, Ingrid B. Hamnes, Truls Wickholm, Cathrine Kjenner Forsland og Jørgen Lorentzen

Næringsutvikling vil være en prioritert oppgave for Nesodden AP i den neste perioden.

Vi skal jobbe aktivt med forebyggende arbeid mot rusmisbruk blant ungdom.

Vi vil gi læreren tid til å være lærer, god støtte og mindre byråkrati.

Kommunen drives best i fellesskap og derfor sier vi Nei til privatisering av kommunale tjenester.

Arbeiderpartiet jobber for boliger for unge og eldre - både nord og sør i kommunen.

Vi tar psykisk helse på alvor med mer forebygging.

Vi vil utvikle Nesodden til å bli en foregangskommune innen klima og miljø.

Vi jobber for trygge barn, mobbefri kommune, der alle har et ansvar.

Arbeiderpartiet vil ha flere innfartsparkeringer for en lettere pendlerhverdag.

Nesodden skal være et kompetansesenter for rehabilitering. 

Les mer i programmet, se link under. 

Er du enig med Nesodden Arbeiderparti om Nesodden Arbeiderpartis politikk for perioden 2019 - 2023?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker