Nesodden Arbeiderpartis program for 2023 -2027

Et Nesodden for alle

Vinterlandskap med rød skolestue og teksten: Et Nesodden for alle

Valgprogram 2023 - 27 - Et Nesodden for alle

Her er hele programmet for kommende periode som pdf

Valgprogram 2023 - 2027.pdf 9,0 MB

Tilleggsinformasjon til programmet under:

Tydeliggjøring av Nesodden Arbeiderpartis politikk vedrørende ny Fv 156 i etterkant av orientering fra Viken, (Akershus), fylkeskommune i kommunestyremøte 25.01.2023:

"En ny veiløsning til Nesodden handler om framtiden for Nesoddens næringsliv, trygghet for liv og helse samt befolkningens mobilitet og vi vil ikke motsette oss den valgte løsningen med tunell, men mener det vil være urimelig å pålegge bompenger på veien opp Skarphella da dette er innenfor et lokalt arbeids- og tjenestemarked og veien under Oslofjorden.

Nesodden Arbeiderparti vil fortsatt arbeide for å få utredet en bedre veiløsning fra Måna nordover til Nesodden."

(Fra vedtak i årsmøtet 08.02.2023).

Er du enig med Nesodden Arbeiderparti om Nesodden Arbeiderpartis program for 2023 -2027?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker