Ordfører

Cathrine Kjenner Forsland

Trygghet for helse og like muligheter er grunnleggende enten vi er unge eller gamle. Satsing på forebygging er helt avgjørende, og noe av det aller viktigste er å sørge for gode helsetjenester til innbyggerne våre.
Våre eldre fortjener den omsorgen de trenger, og våre barn fortjener en god start i livet.

Cathrine Kjenner Forsland

Cathrine brenner for at Nesodden skal ha gode lokalmiljøer og at barn og ungdom skal ha en trygg oppvekst med tilgjengelige fritidstilbud innenfor idrett og kultur. En hjertesak for Cathrine er rettferdighet og like muligheter for alle. Og alle skal være trygge på at fellesskapet stiller opp.