Leder

Anne Kristine Hagen

f.1957, Fagerstrand. Fagerstrands fremtid. Flere lokale arbeidsplasser og bokvalitet for alle.

Anne Kristine Hagen

Arbeidserfaring: Variert erfaring fra rederivirksomhet, telegrafist i utenriks sjøfart.

Politisk erfaring: Aktiv i styret for Nesodden Arbeiderparti.

Mine hjertesaker: Fagerstrands fremtid; utviklingen må styres av politikerne i samarbeid med befolkningen og kommunen. Flere lokale arbeidsplasser på Nesodden gir utvikling med miljøprofil. God bokvalitet for alle. Økt bruk av Oslofjorden for person- og godstransport. God dyrevelferd.