Styremedlem

Liv Evjan

f.1957, Nesoddtangen. Viktig med samarbeid på tvers for å sikre økonomi og videre utvikling.

Liv Evjan

Liv er 65 år, gift, tre voksne sønner, oppvokst i Drammen/Bærum og har bodd på Nesodden siden 1989. Hun jobber som førstelektor i Visuell kommunikasjon på Westerdals, Høyskolen Kristiania. Hun er engasjert i plastproblematikk gjennom aksjonsgruppa Guerrilla Plastic og er med i Nesodden sangkor på fritiden. Liv er opptatt av oppvekstvilkår, miljø og en estetisk/etisk utvikling som gavner grendekulturen og fellesskapet på Nesodden.